Beslisnota's bij Kamerbrief indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023