Uitstelbrief op Kamervragen over kabinetsbrief van 14 juni 2023, over kinderbijslag per 1 juli 2023

Minister Van Gennip (SZW) meldt dat de antwoorden op vragen over de kabinetsbrief van 14 juni 2023, over kinderbijslag per 1 juli 2023, later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Palland en Slootweg (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

Uitstelbrief op Kamervragen over kabinetsbrief van 14 juni 2023, over kinderbijslag per 1 juli 2023