Consultatie wetsvoorstel voor vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

Het kabinet wil met een wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) het aanbieden van dubbele kinderbijslag vereenvoudigen. Uit onderzoek blijkt dat het aanvragen ingewikkeld is voor sommige ouders. Dit leidt tot niet-gebruik en dat wil het kabinet tegengaan. Ook heeft het kabinet in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om regelingen van de overheid te vereenvoudigen.

Wilt u meedenken over het wetsvoorstel Vereenvoudigde verkrijging dubbele kinderbijslag? Dan kunt u tot en met 8 september 2022 de consultatie invullen. 

Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte kinderen

Ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte hebben recht op dubbele kinderbijslag. Zij verlenen extra zorg aan hun kind en maken ook meer kosten. De dubbele kinderbijslag steunt ouders hierin. Met de voorgestelde wetswijziging ontvangen ouders van kinderen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) automatisch dubbele kinderbijslag. Een Wlz-indicatie wijst op intensieve zorg voor een kind en daarmee het recht op dubbele kinderbijslag. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2024.

Dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht

Ook maakt de voorgestelde wetswijziging het mogelijk om de dubbele kinderbijslag met een half jaar terugwerkende kracht toe te kennen. Zo wordt er rekening gehouden met de situatie van ouders - en het feit dat het aanvragen van dubbele kinderbijslag niet het eerste is waar ouders van kinderen met intensieve zorgbehoefte aan denken - en beperkt dat zij geld mislopen.

Geen aanvullend budget voor wetswijziging

Er is geen aanvullend budget voor deze wetswijziging. Daardoor moeten straks meer mensen met dezelfde middelen geholpen worden. Om dat te financieren verlaagt het kabinet het bedrag dat ouders aanvullend op de dubbele kinderbijslag kunnen krijgen, de AKW+. Dit betekent dat ouders die momenteel de AKW+ krijgen na de wetswijziging een lager bedrag ontvangen.