Wat is seksueel misbruik van kinderen?

Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact tegen de wil van het kind. Of als het kind dit contact niet kan weigeren. Daders zetten het kind emotioneel onder druk. Ze dwingen het kind tot seksuele handelingen. Of zorgen door hun overwicht dat het kind geen nee durft te zeggen tegen seksuele toenaderingen.

Seksueel contact met een kind jonger dan 12 jaar

In Nederland is seksueel contact met een kind jonger dan 12 jaar altijd strafbaar.

Seksueel contact met een jongere tussen de 12 en 16 jaar

Seksueel contact met een jongere tussen de 12 en 16 jaar is strafbaar als sprake is van dwang. Of als er sprake is van geweld of een afhankelijkheidsrelatie. Een volwassene is ook strafbaar als hij seksueel contact heeft met een minderjarige (jonger dan 18 jaar) die afhankelijk van hem is. Bijvoorbeeld een vader met een dochter of een leraar met een leerling.