Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten en verkeersovertredingen.

Contactgegevens Openbaar Ministerie (OM)

Contactgegevens

Internet
Openbaar Ministerie (OM)
Contact met het Openbaar Ministerie

Publieksvoorlichting Openbaar Ministerie

Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 70 214 02 14
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

.

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)

Afdeling Straf Parket CVOM

Postbus 8267
3503 RG Utrecht

Afdeling Mulder Parket CVOM

Postbus 50000
3500 MJ Utrecht

Telefoonnummer: 088 - 699 66 66
E-mail: via het contactformulier op de website.

Parket CVOM beoordeelt alle beroepen tegen verkeersboetes. Bijvoorbeeld Mulderbeschikkingen. Dit zijn boetes voor lichte overtredingen. Daarnaast geeft het adviezen over wetten en regelgeving op verkeersgebied aan andere onderdelen van het OM, justitie en de politie.

Landelijk Parket

Telefoonnummer: 088 – 699 23 00

Het Landelijk Parket is een eenheid van het Openbaar Ministerie. Het Landelijk Parket bestrijdt (inter)nationaal georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Denk aan mensenhandel, terrorisme, drugshandel, witwassen van misdaadgeld, internationale (oorlogs)misdrijven, kinderporno en kindersekstoerisme en cybercrime. Het Landelijk Parket werkt daarbij samen met organisaties als de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Belastingdienst.

Social media

Het OM is bereikbaar via Facebook, X, Instagram, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving OM

Het OM is onderdeel van de rechterlijke macht. Het zorgt voor de opsporing en vervolging van verkeersovertredingen en criminaliteit. D

De hoofdtaken van het OM zijn:

  • leiding geven aan de politie bij het opsporen van strafbare feiten;
  • strafbare feiten vervolgen en verdachten voor de rechter brengen;
  • afdoen van strafbare feiten zonder tussenkomst van een rechter;