Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontwerp-Besluit vastegezichtencriterium en buitenschoolse opvang

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontwerp-Besluit vastegezichtencriterium en buitenschoolse opvang