Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontwerp-Besluit vastegezichtencriterium en buitenschoolse opvang

Minister Van Gennip (SZW) biedt haar antwoorden aan op vragen over het ontwerp-Besluit om het Besluit kwaliteit kinderopvang (Bkk) te wijzigen in verband met het vastegezichtencriterium en buitenschoolse opvang. De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontwerp-Besluit vastegezichtencriterium en buitenschoolse opvang