Hoe kan ik gastouder worden?

U kunt gastouder worden als u voldoet aan een aantal eisen. Zo moet u een geschikt diploma hebben en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) . Ook moet u zich inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau.

Diploma gastouder en EHBO

Om te mogen werken als gastouder moet u een geschikt diploma hebben:

Naast uw geschikte diploma heeft u een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig.

Inschrijven bij gastouderbureau

Om te kunnen werken als gastouder moet u zich inschrijven als gastouder bij een geregistreerd gastouderbureau. U kunt zich alleen inschrijven op uw opvangadres. Dat is uw eigen adres of het woonadres van de vraagouder.

U mag ingeschreven staan bij meerdere gastouderbureaus.

VOG aanvragen voor gastouderopvang

U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om te mogen werken als gastouder. Een VOG kunt u aanvragen bij uw gemeente. Met deze VOG moet u zich ook laten inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Let op: uw huisgenoten en andere personen die vaak op het opvangadres zijn, moeten dit ook doen.

Overige eisen gastouder worden

Om te kunnen werken als gastouder moet u minimaal 18 jaar zijn. En tijdens de opvang Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken. Lees meer over de eisen aan gastouders