Hoe kan ik gastouder worden?

U kunt gastouder worden als u voldoet aan een aantal eisen. Zo moet u een geschikt diploma hebben en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) . Ook moet u zich inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau.

Diploma gastouder en EHBO

Om te mogen werken als gastouder moet u een geschikt diploma hebben:

Naast uw geschikte diploma heeft u een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig.

Inschrijven bij gastouderbureau

Om te kunnen werken als gastouder moet u zich inschrijven als gastouder bij een geregistreerd gastouderbureau. U kunt zich alleen inschrijven op uw opvangadres. Dat is uw eigen adres of het woonadres van de vraagouder.

U mag ingeschreven staan bij meerdere gastouderbureaus.

VOG aanvragen voor gastouderopvang

U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om te mogen werken als gastouder. Een VOG kunt u aanvragen bij uw gemeente. Met deze VOG moet u zich ook laten inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Let op: uw huisgenoten en andere personen die vaak op het opvangadres zijn, moeten dit ook doen.

Overige eisen gastouder worden

Om te kunnen werken als gastouder moet u minimaal 18 jaar zijn. En tijdens de opvang Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken. Lees meer over de eisen aan gastouders

Gastouder zelf geen houder van gastouderbureau

Een gastouderbureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gastouders. Dit staat in de Wet Kinderopvang. Het bureau moet de gastouders begeleiden en de kwaliteit controleren. De gastouder kan daarom niet tegelijk ook houder van een bureau zijn. De houder kan zichzelf niet begeleiden of controleren op kwaliteit.