Hoe kan ik een kinderopvang starten?

Als u een kinderopvang wilt starten, heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. En uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Daarna kunt u zich inschrijven bij uw gemeente.

VOG kinderopvang aanvragen

Om een kinderopvang te kunnen starten, moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen.

Aanmelden bij Geschillencommissie Kinderopvang

U moet uw kinderopvangorganisatie aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Doet u dit niet? Dan kunt u zich niet inschrijven bij uw gemeente.

Kinderopvang inschrijven bij gemeente

U moet uw gemeente vragen of u mag starten met een kinderopvang. Dit moet schriftelijk, met een van deze aanvraagformulieren:

Voldoet u aan de wettelijke eisen? Dan zet uw gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). En mag u starten.

Veranderen uw gegevens? Dan moet u dit doorgeven aan uw gemeente. Dit moet schriftelijk, met een van deze wijzigingsformulieren:

Klachtenregeling opstellen

U moet een klachtenregeling hebben. Dat is verplicht voor elke kinderopvangorganisatie. Hierin moet staan hoe iemand een klacht bij u kan indienen. 

Stappenplan voor kindercentrum of gastouderbureau

Op Ondernemersplein staat wat u moet doen om een kinderopvang te starten. Bekijk voor meer informatie het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten.