Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
  • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2019 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Geen recht op kinderopvangtoeslag: bijdrage gemeente?

Gaat uw kind naar de kinderopvang maar heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen van uw gemeente. Of u daarvoor in aanmerking komt wordt door uw gemeente bepaald. Dit kan per gemeente verschillen. Informeer naar de voorwaarden voor een financiële tegemoetkoming in de kinderopvangkosten bij uw gemeente.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

  • U bent co-ouder;
  • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
  • U stopt met werken of wordt werkloos;
  • Uw toeslagpartner is een familielid.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2019 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag in het buitenland?

Gaat uw kind in het buitenland naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO), dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2019 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Kinderopvang gesloten: recht op toeslag?

U krijgt alleen kinderopvangtoeslag voor de uren waarop de kinderopvang daadwerkelijk de dienst aanbiedt. Hierbij geldt een uitzondering voor de feestdagen. Belangrijk is dat de kinderopvang open is en de opvanguren in het contract staan. Of u wel of geen gebruikmaakt van die uren telt niet, maar wel of u ervoor heeft betaald.