Hoe verstuur ik als kinderopvangorganisatie mijn maandelijkse factuurgegevens aan de Belastingdienst?

Als kinderopvangorganisatie levert u maandelijks factuurgegevens aan bij de Belastingdienst. Met deze informatie controleert de Belastingdienst of ouders niet te veel voorschot ontvangen. Dit moet voorkomen dat ouders later opeens grote bedragen moeten terugbetalen. Levert u de gegevens niet aan, of te laat? Dan neemt de Belastingdienst contact met u op.

Gegevensaanlevering kinderopvangorganisatie Belastingdienst

U levert uw maandelijkse factuurgegevens aan via het gegevensportaal van de Belastingdienst. In het portaal leest u welke gegevens nodig zijn en hoe u ze kunt aanleveren. 

Ouder verstrekt geen gegevens aan kinderopvangorganisatie

Als de ouder niet (alle) gegevens kan of wil verstrekken, levert u de gegevens aan die wel bekend zijn. De Belastingdienst kijkt dan welke gegevens ontbreken. Is de informatie onvoldoende? Dan kan de Belastingdienst de ouder niet informeren over een eventuele bijstelling van de kinderopvangtoeslag.

In bepaalde gevallen vraagt de Belastingdienst de gegevens dan bij de ouder zelf op. Ook gaat de Belastingdienst met u als kinderopvangorganisatie in gesprek. De Belastingdienst bespreekt welke ondersteuning u nodig heeft om de gegevens van de ouders wel te ontvangen. Soms kunt u bepaalde gegevens later alsnog aanleveren, zoals het Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens levert u dan de volgende maand aan, ook voor eerdere maanden van het jaar.

Gegevens kinderopvangorganisatie te laat of niet naar Belastingdienst

Stuurt u de gegevens te laat naar de Belastingdienst? Dan ontvangt u een herinnering om ze alsnog aan te leveren. Komt het vaak voor dat de Belastingdienst uw gegevens te laat ontvangt? Dan neemt de Belastingdienst contact met u op om te horen hoe dit komt. En wat er voor nodig is om de gegevens voortaan wel op tijd aan te leveren.  

Blijft de Belastingdienst uw gegevens te laat ontvangen? Dan gaat de Belastingdienst vanaf 2021 over tot handhaving. Dit geldt ook als u de gegevens helemaal niet aanlevert.
Zonder de maandgegevens kan de Belastingdienst namelijk het verschil tussen de aanvraag van de kinderopvangtoeslag niet vergelijken met de daadwerkelijke situatie. En dus ook de ouders niet tijdig informeren als zij te veel voorschot hebben gekregen. Ouders moeten dan later grote bedragen terugbetalen. Dit kan leiden tot stress, problemen en soms grote financiële moeilijkheden.

Gegevens van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen

Bij uw kinderopvangorganisatie komen mogelijk ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Ook van die ouders levert u de gegevens aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verwijdert vervolgens die gegevens om de privacy van de ouders te beschermen.