Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten onderzoek effectiviteit alleenstaande ouderkop

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten onderzoek effectiviteit alleenstaande ouderkop