Standpunten Kennisgroep Toeslagen

De Dienst Toeslagen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke regelingen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Als daarbij vragen opkomen over hoe een bepaalde wettelijke regel moet worden uitgelegd en toegepast, kunnen deze worden voorgelegd aan de Kennisgroep Toeslagen.

De Kennisgroep Toeslagen beantwoordt rechtsvragen over de toepassing van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de wet- en regelgeving op het gebied van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. In de Kennisgroep Toeslagen zitten juridisch specialisten. De Kennisgroep Toeslagen neemt na een uitgebreide analyse een standpunt in.

Deze standpunten kunnen worden aangemerkt als beleid van de Dienst Toeslagen en dienen daarmee voor iedereen toegankelijk te zijn. De standpunten van de Kennisgroep Toeslagen vindt u op deze pagina.

Standpunten