Doelen en effectiviteit van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget

Dit rapport onderzoekt de effectiviteit van de alleenstaande ouderkop. De alleenstaande ouderkop is een extra bedrag aan kindgebonden budget dat alleenstaande ouders met lage en middeninkomens kunnen krijgen.

Doelen en effectiviteit van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget