Besluit Wob-verzoek niet juist vaststellen partnerschap door Belastingdienst/Toeslagen

Besluit op een verzoek om documenten over het niet of niet juist vaststellen van het toeslagpartnerschap in het Toeslagen Verstrekkingen Systeem, ook wel de problematiek van de 'invalids' genoemd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek niet juist vaststellen partnerschap door Belastingdienst/Toeslagen (PDF | 38 pagina's | 3,5 MB)