Kabinet verhoogt kindgebonden budget vanaf tweede kind

Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf het tweede kind met 70 euro per jaar. De ministerraad stuurt het besluit ter advisering naar de Raad van State.

De verhoging van het kindgebonden budget is onderdeel van maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd om de koopkracht te repareren. Zonder deze maatregelen zouden huishoudens met kinderen minder profiteren dan huishoudens zonder kinderen. Omdat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, komt de verhoging ten goede aan de huishoudens die dit het hardst nodig hebben.

De verhoging komt bovenop extra investeringen die het kabinet in deze kabinetsperiode heeft gedaan om gezinnen met kinderen te ondersteunen. Per saldo heeft het kabinet 800 miljoen euro extra uitgetrokken voor het verhogen van kindregelingen.