Kamerbrief stand van zaken Fit for 55-pakket

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket. Dit pakket moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie.

Kamerbrief stand van zaken Fit for 55-pakket (PDF | 16 pagina's | 850 kB)