Kennisportaal Klimaatadaptatie Wat is er de afgelopen vijf jaar bereikt?

Het rapport bevat de resultaten van 5 jaar Kennisportaal Klimaatadaptatie. Het portaal geeft informatie over klimaatadaptatie (klimaataanpassing) aan professionals. Het kennisportaal ondersteunt het Deltaplan Ruimtelijke  adaptatie  en  de  Nationale  klimaatadaptatiestrategie (NAS).