Beslisnota bij antwoord Kamervraag alleenverdienersproblematiek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoord Kamervraag alleenverdienersproblematiek