Nota naar aanleiding van het verslag: Wet verhogen kindgebonden budget

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over de Wet verhogen kindgebonden budget. De Eerste Kamerfracties van SP en JA21 hebben de vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van het verslag: Wet verhogen kindgebonden budget