Afschrift brief minister Schouten aan gemeente Helmond over vergoeding kosten energietoeslag

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de burgemeester van Helmond over de aangepaste verdeelsystematiek voor de energietoeslag 2023.

Afschrift brief minister Schouten aan gemeente Helmond over vergoeding kosten energietoeslag