Verhogen koopkracht 2024

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om de koopkracht te verhogen. Hiermee gaan de meeste mensen er in 2024 met 1,7 procent op vooruit. De maatregelen ondersteunen vooral de koopkracht van mensen en gezinnen met een laag inkomen of een laag middeninkomen.  

Maatregelen voor de koopkracht in 2024:

 • Het kindgebonden budget is verhoogd met:
  • maximaal € 750 voor het 1e kind;
  • maximaal € 883 voor het 2e en volgende kinderen;
  • maximaal € 400 voor kinderen van 12 tot 17 jaar;
 • De huurtoeslag is met maximaal € 416 verhoogd;
 • De arbeidskorting stijgt. Hierdoor krijgen werkenden met een inkomen rond het minimumloon een hoger netto minimumloon
 • Mensen met een hoge energierekening en een lager inkomen kunnen een deel van hun energierekening terugkrijgen via het Tijdelijk Noodfonds Energie 2024.
 • Het minimumloon gaat per 1 juli met 1,2% extra omhoog.
 • Voor de kinderopvangtoeslag zijn de maximum uurprijzen verhoogd tot 2,95 % boven de gemiddelde tarieven. Dit komt neer op een maximum uurprijs van:
  • € 10,25 voor de dagopvang;
  • € 9,12 voor de buitenschoolse opvang;
  • € 7,53 voor de gastouderopvang.
 • De kinderbijslag stijgt met maximaal € 21,53 per kind per kwartaal. Ook is de kinderbijslag aangepast aan de inflatie. De kinderbijslag is daardoor in 2024 maximaal € 399,27 per kwartaal per kind.
 • De accijnzen op benzine, diesel en LPG blijven in 2024 gelijk aan de tarieven die gelden sinds 1 juli 2023. Dit komt neer op:
  • € 0,79 voor een liter benzine;
  • € 0,52 voor een liter diesel;
  • € 0,19 voor een liter LPG.