Hoe krijg ik geld terug van mijn energierekening uit het Tijdelijk Noodfonds Energie?

Vanaf 22 januari 2024 kon u steun aanvragen om uw energierekening te betalen. Deze aanvraag deed u via de website van Noodfonds Energie. Of u steun krijgt, hangt af van uw bruto-inkomen en de hoogte van uw energierekening. Uw  energieleverancier verlaagt met deze steun uw energierekening. 

Aanvragen steun in 2024

Het noodfonds is gesloten op 20 maart 2024, 23:59 uur. 

Voorwaarden Tijdelijk Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt om energieschulden te voorkomen.

U krijgt steun als u:

  • een contract heeft voor gas, stroom of stadswarmte.
  • een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum heeft. Dat is een bruto-inkomen per maand van maximaal € 3.200 (alleenstaand) of € 4.480 (samenwonend). In dit bedrag zit ook 8% vakantiegeld. Andere toeslagen worden niet meegerekend. 
  • een rekening van de energieleverancier krijgt die hoger is dan 8 tot 10% van het bruto-inkomen.

Noodfonds betaalt een deel van de energierekening

Het Noodfonds Energie kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het inkomen van alle volwassen mensen in een huishouden. Als de energierekening te zwaar drukt op het inkomen van uw huishouden, betaalt het Noodfonds een deel van de energierekening. Deze steun krijgt u 6 maanden lang vanaf het moment dat u het aanvraagt.

Welk deel het Noodfonds betaalt hangt af van:

  • uw energierekening 
  • uw inkomen per maand 
  • uw woonsituatie (alleenwonend of samenwonend):
Hulp van het Noodfonds als u alleen woont:
uw bruto inkomsten per maand: steun Noodfonds 6 maanden vanaf uw aanvraag:

maximaal € 2.080

Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8% bruto inkomen

meer dan € 2.080 en

maximaal € 3.200

Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10% van uw bruto inkomen
Hulp van het Noodfonds als u samenwoont:
uw bruto inkomsten per maand: steun Noodfonds 6 maanden vanaf uw aanvraag:
maximaal € 2.912 Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8% van uw gezamenlijk bruto inkomen

meer dan € 2.912 en maximaal € 4.480

Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10% van uw gezamenlijk bruto inkomen

Voorbeeld:
U woont samen en hebt een gezamenlijk bruto inkomen van € 2.450 per maand. Uw energierekening is € 235 per maand. U ontvangt dan het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8% van uw gezamenlijk bruto inkomen. 8% van uw bruto inkomen is € 196. Uw steun wordt dan (€ 235 - € 196 =) € 39 gedurende 6 maanden vanaf uw aanvraag. Uw energieleverancier verlaagt uw energierekening met € 39.

Kijk voor meer informatie over andere regelingen hulp en toeslagen op de website van Geldfit.