Minister Schouten: gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag

Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van circa € 800 zo spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling.   

Vandaag is het wetsvoorstel over de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer aangeboden. Het regelt dat de toeslag aan zo’n 800.000 huishoudens met een laag inkomen uitgekeerd wordt via de gemeenten. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Schouten weten dat gemeenten, vooruitlopend op de aangekondigde wetgeving, al mogen beginnen met de uitbetaling ervan. Met de hulpmiddelen die beschikbaar zijn gesteld, zoals een richtlijn en een handreiking, kunnen gemeenten hiervoor de laatste voorbereidingen treffen. 

Minister Schouten: "Voor veel huishoudens met een kleine beurs is de nood hoog door de gestegen energieprijzen, duurdere boodschappen en de hoge prijzen aan de pomp. Het kabinet heeft voor hen de energietoeslag verhoogd om de pijn van de prijsstijgingen beter te dempen. Ik vind het belangrijk dat gemeenten deze huishoudens nu snel lucht kunnen bieden."

Het kabinet heeft eind vorige week besloten het richtbedrag voor de eenmalige energietoeslag te verhogen van € 200 naar € 800. Huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen de toeslag automatisch. Andere groepen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, vragen deze zelf aan bij hun gemeente. 

Huishoudens die nu al tegen financiële problemen aanlopen kunnen ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken met de energieleverancier of via het Geldloket van de gemeente. Er is een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat en doorverwezen worden naar passende hulp.