Hoe hoog is de toeslag op mijn uitkering?

De hoogte van de toeslag op uw uitkering is afhankelijk van uw situatie. De toeslag vult uw inkomen aan tot maximaal het sociaal minimum. Bij de berekening van de hoogte van uw toeslag bekijkt UWV het totale gezinsinkomen.

Toeslag vult uitkering aan

De toeslag vult uw uitkering aan tot maximaal het sociaal minimum. De hoogte van het sociaal minimum hangt af van de uw leeftijd en uw leefsituatie.

De uitkering en de toeslag zijn samen nooit meer dan wat u verdiende voordat u de uitkering kreeg. Had u vroeger een inkomen onder het sociaal minimum? Dan vult UWV uw uitkering aan tot de hoogte van uw vroegere inkomen.

Uitkering en toeslag aanvullen via bijstand

Is uw uitkering plus toeslag lager dan het sociaal minimum? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand aanvragen om uw inkomen aan te vullen tot het sociaal minimum.

Gezinsinkomen telt mee bij hoogte toeslag

Bij de berekening van de hoogte van uw toeslag bekijkt UWV het totale gezinsinkomen. Dat zijn uw eigen inkomsten en die van uw eventuele partner of andere persoon waarmee u een gezamenlijke huishouding heeft. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, telt niet mee als inkomen.

Kostendelersnorm Toeslagenwet

De kostendelersnorm gaat ervan uit dat (meerderjarige) mensen die samenwonen, kosten voor levensonderhoud kunnen delen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de toeslag.

Vakantiegeld bij toeslag

Als u recht heeft op de toeslag, heeft u ook recht op vakantiegeld. Deze bedraagt 8% van de toeslag. U ontvangt deze vakantie-uitkering jaarlijks in mei.