Beslisnota bij reactie op moties en amendementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij reactie op moties en amendementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PDF | 1 pagina | 87 kB)