Documenten - Kwaliteit van de zorg

2.240 documenten over Kwaliteit van de zorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Overzicht vergunningen in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

In dit overzicht staan alle ziekenhuizen en klinieken met een vergunning in het kader van de Wet bijzondere medische...

Vergunning | 13-10-2017

Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens

Deze studie richt zich op de vraag welke invloed de verschuiving naar netwerkzorg heeft op het omgaan met en de regelgeving...

Rapport | 13-10-2017

Juridische mogelijkheden voor het versterken van (zelf)regie bij samenloop van problemen

Achtergrondstudie bij het advies Heft in eigen hand.

Rapport | 13-10-2017

Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Heft in eigen hand: Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen'

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) bij het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Heft in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-10-2017

Heft in eigen hand

De RVS laat in dit advies zien dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn om deze groeiende groep patiënten en cliënten zorg...

Rapport | 13-10-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Kwaliteit van zorg in Nederland loopt gevaar’

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de vragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over het bericht...

Kamerstuk: Kamervragen | 05-10-2017

Kamerbrief naar aanleiding van berichtgeving over subsidieverstrekking ZonMW

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving over problemen bij de verstrekking van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Te weinig verpleging voor mensen die thuis willen sterven: Dieptepunt in zorg'

Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) en Van der Staaij (SGP) over het bericht ‘Te...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-09-2017

Beantwoording Kamervragen over ernstige misstanden bij alternatieve kindergenezers

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht 'Kinderartsen ontdekken 16...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-09-2017

Kamerbrief over motie mogelijke belemmeringen in de Wmg en Wkkgz bij het Zvw-pgb

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de motie over mogelijke belemmeringen in de Wmg en Wkkgz bij...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-09-2017