Overzicht vergunningen in kader van Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

Overzicht van alle ziekenhuizen en klinieken met een vergunning in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv).