Beslisnota bij Kamerbrief over monitor effect vervallen verlaagde omzetdrempels zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over monitor effect vervallen verlaagde omzetdrempels zorg (PDF | 3 pagina's | 1,3 MB)