Beslisnota bij Kamerbrief over Proces besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Proces besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen (PDF | 3 pagina's | 282 kB)