Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) EU 4 mei 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) EU 4 mei 2023 (PDF | 2 pagina’s | 507 kB)