Beslisnota bij Kamerbrief over VWS-monitor mei 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over VWS-monitor mei 2023 (PDF | 3 pagina’s | 892 kB)