Beslisnota bij Kamerbrief over Private equity in de zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Private equity in de zorg