Beslisnota bij Kamerbrief mid-term review Integraal Zorgakkoord

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief mid-term review Integraal Zorgakkoord