Beslisnota bij Kamerbrief reactie onderzoek geschilleninstanties Wkkgz

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie onderzoek geschilleninstanties Wkkgz