Handreiking Wkkgz voor zzp'ers

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. Onderstaande handreiking informeert zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

Handreiking Wkkgz voor zzp'ers (PDF | 16 pagina's | 601 kB)