Kamerbrief over voortgang verdere vormgeving Nationale Zorgreserve

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de vormgeving van een toekomstige Nationale Zorgreserve (NZR). De NZR kan worden ingezet als in tijden van crisis de zorgcontinuïteit in gevaar is. In deze brief besteedt de minister aandacht aan 2 openstaande vraagstukken, namelijk of er noodzaak bestaat voor wet- en regelgeving en het opschalingsplan bij crisis en het vervolgproces en het daarbij horende financieringsinstrument.

Kamerbrief over voortgang verdere vormgeving Nationale Zorgreserve (PDF | 3 pagina's | 199 kB)