Antwoorden op Kamervragen over AED’s in Nederland

Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over automatische externe defibrillators (AED’s) in Nederland. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over AED’s in Nederland (PDF) | 4 pagina's | (160,81 KB)