Actieplan Veilig Werken in de Zorg

Het actieplan zet in op het creëren van een veiliger werkklimaat in de zorg. Geheel in lijn met waar het kabinet voor staat, namelijk ‘Nederland Veiliger’ en aansluitend bij het kabinetsbeleid, zoals weergegeven in het programma Veilige Publieke Taak en de Arbeidsmarktbrieven, is agressie en geweld tegen zorgverleners onacceptabel.

Actieplan Veilig Werken in de Zorg (PDF | 17 pagina's | 690 kB)