IZA-deelmonitor: Naar meer hybride zorg - Nulmeting

De monitor ‘Naar meer hybride zorg’ brengt in kaart of de beweging naar meer hybride zorg van de grond komt. Bij hybride zorg kan zorg zowel fysiek als digitaal geboden worden. Deze nulmeting presenteert data over 2022 en 2023. Hybride zorg is 1 van de onderdelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

IZA-deelmonitor: Naar meer hybride zorg - Nulmeting