IZA-deelmonitor: Naar meer regionale samenwerking - Nulmeting

De monitor ‘Naar meer regionale samenwerking’ brengt in kaart of de beweging naar meer regionale samenwerking in de zorg van de grond komt. Deze nulmeting laat zien hoe de regionale samenwerking er in Nederland in aanloop naar 2024 voor stond. Meer samenwerking in de regio is 1 van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

IZA-deelmonitor: Naar meer regionale samenwerking - Nulmeting