Het Integraal Zorgakkoord - samenwerken aan gezonde zorg

Toegankelijke, goede en betaalbare zorg is belangrijk. Het is steeds moeilijker om deze zorg te blijven garanderen. De vraag naar zorg blijft namelijk toenemen, terwijl er een tekort is aan zorgmedewerkers. In het Integraal Zorgakkoord staan afspraken tussen de overheid en een groot aantal partijen in de zorg. Het doel is de zorg in Nederland te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. 

De Nederlandse zorg staat onder druk. Steeds meer mensen maken meer (of langer) gebruik van zorg, onder andere door de vergrijzing. Tegelijkertijd zijn er niet genoeg zorgverleners door de krapte op de arbeidsmarkt. De werkdruk is voor zorgmedewerkers vaak te hoog om dit lang vol te kunnen houden. Werken in de zorg moet daarom weer aantrekkelijker worden. 

Samenwerken

In de zorg werken veel organisaties samen. Dit zijn onder andere patiëntenverenigingen, verenigingen van zorgmedewerkers, ziekenhuizen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, moeten alle partijen nog beter gaan samenwerken. Niet alleen de zorgsector en de politiek, maar eigenlijk iedereen in Nederland.

Afspraken in het Integraal Zorgakkoord

Wat gaat er veranderen voor mensen die zorg gebruiken en mensen die in de zorg werken? 

Veranderingen voor mensen die zorg nodig hebben:

 • Er komt meer aandacht voor gezond leven, zodat er hopelijk minder zorg nodig is. Bijvoorbeeld gezond eten en sporten, minder roken en minder alcohol gebruiken.
 • Zorgaanbieders bekijken samen met de zorggebruiker (patiënt of cliënt) wat die nodig heeft.
 • Daarbij staat kwaliteit van leven centraal: waar is de zorggebruiker het meest mee geholpen?
 • Mensen krijgen zorg zo veel mogelijk dichtbij huis of digitaal (bijvoorbeeld via internet). Voor ingewikkelde zorg (ook wel complexe zorg genoemd) moet iemand soms verder reizen.

Veranderingen voor medewerkers in de zorg:

 • Meer ruimte voor werkplezier, scholing en eigen inbreng.
 • Meer tijd voor patiënten en cliënten, door minder regels en administratie.
 • Zorg digitaal aanbieden als dat kan, fysiek (in persoon) als dat nodig is.
 • Er komt een landelijk netwerk om elektronische gegevens in de zorg te delen.

In de infographic over het Integraal Zorgakkoord ziet u wat in grote lijnen de afspraken en plannen zijn.

Medewerkers in de zorg vinden op Dejuistezorgopdejuisteplek.nl meer informatie en publicaties over het Integraal Zorgakkoord.  

Wie hebben het integraal zorgakkoord ondertekend?

Samen met 13 partijen in de zorg heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (VWS) afspraken gemaakt om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. In september 2022 hebben zij hun handtekening gezet onder het Integraal Zorgakkoord. Daarna zijn de partijen gestart met het uitwerken van de afspraken uit het akkoord. 

Ondertekenaars

 • ActiZ
 • De Nederlandse GGZ
 • Federatie Medisch Specialisten
 • InEen
 • Landelijke Huisartsenverenging
 • Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland 
 • en het ministerie van VWS