Wat staat er in een zorgplan of zorgleefplan?

In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorginstelling maakt over uw zorg en ondersteuning. Woont u in een zorginstelling? Dan moet er voor u een zorgplan zijn. Dat staat in de Wet langdurige zorg (Wlz). Een zorgplan heet ook wel een (zorg)leefplan of ondersteuningsplan.

Zorgplan maken

U maakt het zorgplan samen met uw zorgaanbieder. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat de zorg is gestart.
In gesprek met uw zorgverlener bespreekt u uw wensen en behoeften. En uw mogelijkheden en beperkingen. Samen maakt u afspraken over uw zorg. Deze legt de zorgaanbieder vast in een zorgplan. Het gaat onder andere om afspraken over:

  • verpleging en begeleiding;
  • uw dagbesteding;
  • hulp van familie of vrienden (mantelzorg).

Uw zorgaanbieder bespreekt het zorgplan minstens 1 keer per jaar met u of uw vertegenwoordiger.