Bescherming persoonsgegevens in Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Er komt een moderne, oplossingsgerichte klachtenprocedure in de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De wet regelt ook dat persoonlijke gegevens van zorgverleners en cliënten bescherming krijgen.

Geheimhoudingsplicht voor betrokkenen

Er geldt geheimhoudingsplicht voor betrokkenen bij de klachtenprocedure of de melding van een voorval, ongewenste gebeurtenis of meningsverschil. De betrokken medewerkers mogen alleen gegevens aan anderen geven als de cliënt hiermee instemt.

Uitspraken geschilleninstantie

Komen cliënt en zorgverlener er samen niet uit? Dan kan de client het voorval aan een onafhankelijke geschilleninstantie voorleggen. Elke zorgaanbieder moet aangesloten zijn bij zo’n instantie. De geschilleninstantie geeft een bindend advies en de uitspraak openbaar maken. Maar wel zo dat niet te herleiden is over wie het gaat. Dit geldt zowel voor de betrokken zorgverlener als de cliënt.

Openbaar Ministerie beperkt toegang tot gegevens over incidenten

Medewerkers moeten onzorgvuldigheden of ongewenste gebeurtenissen in de zorg kunnen melden. Elke zorgaanbieder moet ervoor zorgen dat zij dit op een veilige manier binnen de eigen organisatie kunnen doen. Alleen daarvoor aangewezen medewerkers mogen deze gegevens bekijken en analyseren om de veiligheid van zorg te verbeteren. Niemand anders heeft toegang.

Alleen het Openbaar Ministerie (OM) heeft toegang tot de gegevens. Maar alleen als er zware verdenkingen bestaan. Denk aan een ernstig strafbaar feit, zoals moord of doodslag. En alleen als die gegevens niet op een andere manier te verkrijgen zijn. Het OM moet zorgvuldig te werk gaan als zij toegang tot de gegevens wil. Er is bijvoorbeeld toestemming van de rechter-commissaris nodig.