De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband - editie 2024

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse handel in landbouwproducten in 2023. Wageningen Economic Research en CBS geven de eerste ramingen van de landbouwhandelscijfers voor 2023. Daarnaast gaat het rapport in op hoeveel Nederland verdient aan de landbouwhandel.

De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband - editie 2024