Hoe herken ik biologische producten?

U kunt als consument biologische producten herkennen aan het EU-logo voor biologische productie.

Het EU-logo voor biologische landbouw

Het EU-logo voor biologische productie is voor alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn gemaakt. Het logo mag alleen op een product staan als het product voor minimaal 95% uit biologische ingrediënten bestaat. Naast het verplichte EU-logo mogen bedrijven andere logo’s aanbrengen op de verpakking, zoals het Nederlandse EKO-keurmerk.

Aanvragen EU-logo door producent

Agrarische bedrijven kunnen toestemming voor gebruik van dit logo op hun biologische product aanvragen. Ze doen dit bij een erkende certificerende instelling. Die instelling geeft toestemming voor gebruik van het EU-logo voor biologische productie.