Beslisnota bij Kamerbrief contouren Volkshuisvestingsfonds 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief contouren Volkshuisvestingsfonds 2023 (PDF | 2 pagina's | 95 kB)