Beslisnota bij Kamerbrief over verdiepende analyses bij Leefbaarometer 2020

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verdiepende analyses bij Leefbaarometer 2020