Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid