Besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Dordrecht

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) besluit op de aanvraag van de gemeente Dordrecht om de maatregelen op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen in de gebieden Lijnbaan, Vogelbuurt, het wooncomplex Eisingahof en de Witte de Withstraat/M.H. Trompweg.

Besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Dordrecht (PDF | 19 pagina's | 816 kB)